Rymden
 
 

  Startsida

  Solsystemet
      Merkurius
      Venus
      Jorden
      Mars
      Jupiter
      Saturnus
      Uranus
      Neptunus
      Pluto

  Länkar


Neptunus

Neptunus är den åttonde i vårt solsystem. Planeten är en så kallad gasjätte och tillhör de fyra jätteplaneterna.
Efter att man upptäckt Uranus hade man märkt att Uranus banor inte följde naturlagarna, så man misstänkte att det fanns en annan planet som påverkade uranus med sin gravitation.
Två matematiker vid namnen John Couch Adams och Urbain Leverrier beräknade den okända planetens position. Planeten upptäcktes av astronomen Johann Gottfried Galle den 23:e September 1846 med hjälp av dessa beräkningar och fick sitt namn efter havsguden Neptunus (ur romerska mytologin) på grund av sitt blåa, havsliknande utseende.
Planeten består av, liksom de övriga 3 jätteplaneterna, mestadels av väte. Neptunus består även av en stor mängd metan, vilket bidrar till den vackra blå färgen.

Neptunus har 13 månar varav 9 st är namngivna. Planeten roterar kring sin egen axel på 16,11 timmar och ett varv kring Solen tar 165,5 år.

 
Lägg till din länk på Länkguide.se | Gratis spel | IP-telefoni