Rymden
 
 

  Startsida

  Solsystemet
      Merkurius
      Venus
      Jorden
      Mars
      Jupiter
      Saturnus
      Uranus
      Neptunus
      Pluto

  Länkar


Jupiter

Jupiter är solsystemets största planet. Det är den femte i ordning inifrån och den innersta av de s.k. jätteplaneterna eller gasjättarna.
Jupiter är en enorm gasplanet och består till 95% av väte och helium. Planetens sammansättning påminner väldigt mycket om Solens, där väte och helium dominerar än mer. Planetens enda synliga yta är molnlagret och den är så tjock att den hindrar genomsikt.

Jupiter har ringar som kretsar runt planeten, men ringarna sågs först med Voyagersonderna. Ringarna är ungefär 7000 km bred 30 km tjock. Men de är dock inte lika tydliga som Saturnus ringar. Bland dessa ringar kretsar även hela 63 månar, men endast 38 utav dem är namngivna, de övriga har självklart namn, men i form av siffror och bokstäver, t ex. S/2000 J11 eller S/2003 J12.

 
Lägg till din länk på Länkguide.se | Gratis spel | IP-telefoni